İlkyardım Eğitim Merkezi

ilk yardım

İlkyardım Eğitim Merkezi

Olası tüm kazalarda ilk müdahalenin hayat kurtarmada ne kadar kritik olduğu bilinmektedir.

Günümüzde birçok alanda insan hayatını kurtarmaya yarayan ilk yardım, iş sağlığı ve güvenliği noktasında da işverenlere büyük sorumluluklar getirmektedir.

Uzman Akademi, ilk yardım eğitimi konusunda tecrübeli kadrosu, en güncel mevzuata uygun eğitim müfredatı ile birçok kişinin bu konuda bilgi ve pratik sahibi olmasını sağlamaktadır.

 

İlk Yardım Nedir?

Ani olarak yaşanan kaza, hastalık, afet, zehirlenme, boğulma gibi durumlarda hastanın ve iş yerinin güvenliğini sağlamak, hastanın ilk değerlendirmesini ve müdahalesini yapabilmek, ambulans ya da doktor gelene kadar kişinin durumunun kötüleşmesini önlemek amacıyla ortaya koyulan girişimlere ilk yardım adı verilmektedir. Acil durumlarda, olumsuz sonuçların yaşanmaması amacıyla mutlaka öğrenilmesi gerekmektedir.

 

İlk Yardım Eğitimi Nedir?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmeliğe göre Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde faaliyet gösteren tüm işyerlerinde çalışanların belirli bir kısmının İlk Yardım Eğitimi alması şarttır. Bu eğitim ilk yardımın inceliklerini içerir ve oldukça önemlidir.

İlk Yardım Eğitimini Kimler Alabilir?

İlk yardım eğitimini bir kurumda çalışan veya çalışmayan herkes alabilir. Bu konuda belirli bir kıstas yoktur.

İlk Yardımcı Kimdir?

Ani hastalık, yaralanma, zehirlenme, boğulma gibi durumlarda hastaya tıbbi araç gereç olmaksızın elde bulunanlarla ve ilaçsız uygulamaları yapan; ilk yardım kursu alarak ilk yardımcı sertifikası almış kişilerdir.  

1-Genel İlk Yardım Bilgileri

İlkyardım nedir?

Acil tedavi nedir?

İlkyardımcı kimdir?

İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?

İlkyardımın öncelikli amaçları nelerdir?

İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?

İlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler nelerdir?

İlkyardımcının ABC’si nedir?

 

2-Hasta/Yaralı ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi

İlkyardımcının bilmesi gereken ve vücudu oluşturan sistemler nelerdir?

Vücutta nabız alınabilen bölgeler nelerdir?

Hasta/yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir?

Hasta/yaralının ilk değerlendirilme aşamaları nelerdir?

Hasta/yaralının ikinci değerlendirmesi nasıl olmalıdır?

Olay yerini değerlendirmenin amacı nedir?

Olay yerinin değerlendirilmesinde yapılacak işler nelerdir?

 

3- Temel Yaşam Desteği

Solunum ve kalp durması nedir?

Temel Yaşam Desteği nedir?

Hava yolunu açmak için Baş -Çene pozisyonu nasıl verilir?

Hava yolu tıkanıklığı nedir?

Dış kalp masajı nasıl yapılır?

Yapay solunum nasıl yapılır?

Uygulamalı eğitim

Solunum yolu tıkanıklığı belirtileri nelerdir?

Tam tıkanıklık olan kişilerde Heimlich manevrası nasıl uygulanır?

 

4-Kanamalarda İlkyardım

Kanama nedir?

Kaç çeşit kanama vardır?

Vücutta Baskı Uygulanacak noktalar nelerdir?

Dış kanamalarda ilkyardım nasıl yapılır?

İç kanamalarda ilkyardım nasıl yapılır?

Turnike uygulaması

Şok nedir,Şokta ilkyardım,Şok pozisyonu nasıl verilir?

Burun,kulak kanaması

 

5- Yaralanmalarda İlkyardım

Yara nedir? Kaç çeşit yara vardır?

Kaç çeşit yara vardır?

Yaraların ortak belirtileri nelerdir?

Yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?

Ciddi yaralanmalar nelerdir?

Ciddi yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?

Delici göğüs yaralanmalarında ne gibi sorunlar görülebilir?

Delici göğüs yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Ateşli silah yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Delici karın yaralanmalarında ne gibi sorunlar olabilir?

Delici karın yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Kafatası ve omurga yaralanmaları neden önemlidir?

Kafatası yaralanmaları çeşitleri nelerdir?

Kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenleri nelerdir?

Kafatası ve omurga yaralanmalarında belirtiler nelerdir?

Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

 

6- Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmalarında İlkyardım

Yanık nedir?

Kaç çeşit yanık vardır?

Yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler nelerdir?

Yanıklar nasıl derecelendirilir?

Yanığın vücuttaki olumsuz etkileri nelerdir?

Isı ile oluşan yanıklarda ilkyardım işlemleri nedir?

Kimyasal yanıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?

Elektrik yanıklarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Sıcak çarpması belirtileri nelerdir?

Sıcak çarpmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Donma belirtileri nelerdir?

 

7- Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım

Kırık nedir?

Kaç çeşit kırık vardır?

Kırık belirtileri nelerdir?

Kırığın yol açabileceği olumsuz durumlar nelerdir?

Kırıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?

Burkulma nedir?

Burkulmada ilkyardım nasıl olmalıdır?

Çıkık nedir?

Çıkık belirtileri nelerdir?

Çıkıkta ilkyardım nasıl olmalıdır?

Kırık çıkık ve buruklarda tespit nasıl olmalıdır?

Tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Tespit yöntemleri nelerdir?

 

8- Bilinç Bozukluklarında İlkyardım

Bilinç kaybı nedir?

Bilinç kaybı nedenleri nelerdir?

Bilinç bozukluğu belirtileri nelerdir?

Bilinç bozukluğu durumunda ilkyardım nasıl olmalıdır?

Koma pozisyonu (Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon) nasıl verilir?

Havale nedir?

Havale nedenleri nelerdir?

Nedenlerine göre havale çeşitleri nelerdir?

Ateş nedeniyle oluşan havale nedir?

Ateşli havalede ilkyardım nasıl olmalıdır?

Sara krizi (Epilepsi) nedir?

Sara krizinde ilkyardım nasıl olmalıdır?

Kan şekeri düşüklüğü nedir?

Kan şekeri düşmesi nedenleri nelerdir?

Kan şekeri aniden düştüğünde hangi belirtiler görülür?

Kan şekeri düşüklüğü yavaş ve uzun sürede oluşursa hangi belirtiler görülür?

Kan şekeri düşmesinde ilkyardım nasıl olmalıdır?

Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri nelerdir?

Göğüste kuvvetli ağrı belirtileri nelerdir?

Göğüs ağrısında ilkyardım nasıl olmalıdır?

 

9- Zehirlenmelerde İlkyardım

Zehirlenme nedir?

Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir?

Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir?

Sindirim yoluyla zehirlenmede ilkyardım nasıl olmalıdır?

Sindirim yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır?

Cilt yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır?

 

10- Hayvan Isırmalarında İlkyardım

Hayvan ısırmaları neden önemlidir?

Kedi, köpek ısırmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Arı sokmalarının belirtileri nelerdir?

Arı sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Akrep sokmalarının belirtileri nelerdir?

Akrep sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Yılan sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Deniz canlıları sokmasında belirtiler nelerdir?

Deniz canlıları sokmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

 

11- Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım

Göze yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

Buruna Yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

 

12- Boğulmalarda İlkyardım

Boğulma nedir?

Boğulma nedenleri nelerdir?

Boğulmalarda genel belirtiler nelerdir?

Boğulmalarda genel ilkyardım işlemleri ne olmalıdır?

 

13- Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri

Hasta/yaralı taşınmasında genel kurallar nelerdir?

Acil taşıma teknikleri nelerdir?

Sürükleme yöntemleri nelerdir?

Araç içindeki yaralıyı taşıma (RENTEK manevrası) nasıl olmalıdır?

Temel İlkyardım Eğitimi için

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2 Adet Fotoğraf

 

İlkyardım Güncelleme (Yenileme) Eğitimi:

İlkyardım Sertifikası (Kayıpsa gazete ilanı)

İlkyardımcı Kimliği (Kayıpsa gazete ilanı)

2 Adet Fotoğraf

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Sertifikalı İlkyardım Eğitimleri yalnızca Sağlık Bakanlığı’ndan onay ve ruhsat almış kurumlar tarafından “İlkyardım Eğitmeni Sertifikası “ bulunan eğitmenlerce verilmektedir.

Sertifika İlkyardım Eğitimlerinde bir grup Bakanlıkça 20 kişi ile sınırlandırılmıştır. Katılımcı sayısı 20 kişiden fazla olan kuruluşlar için 2 veya daha fazla sayıda grup oluşturulmaktadır. İstendiği takdirde eğitimler tüm gruplara eş zamanlı olarak düzenlenebilmektedir.

Katılımcı sayısı 5 kişiden az olan kuruluşların ve bireysel katılımcıların eğitimleri merkezimizde düzenlenen “GENEL KATILIMLI” programlarla gerçekleştirilmektedir. GENEL KATILIMLI eğitimlerin tarihleri kurumumuz tarafından belirlenmektedir.

Kurum içi eğitim tarihleri eğitim grubunu oluşturan kurum tarafından hafta içi/sonu ya da mesai saati dışında olmak üzere belirlenebilmektedir.

En az 5 katılımcısı olan kuruluşlar eğitimin kendi bünyesinde gerçekleştirilmesini talep edebilmektedir.

  •          Katılımcılar eğitim sonunda değerlendirme sınavına tabi olurlar.
  •          Sınav tarihi kuruluşların talepleri ön planda tutularak her ilin İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetlerinden Kurumumuzca alınır. Müdürlüğün onay verdiği bir lokasyonda sınav gerçekleştirilir.
  •          Sınava Bakanlık memurları ve ilkyardım eğitim merkezinde eğitim aldıkları yetkili eğitmenler katılır.
  •          Sınav teorik ve uygulamalı olarak 2 bölümde değerlendirilir.
  •          Bakanlıkça katılımcılara verilen sınav hakkı 2 ‘dir. ( Merkezi Sınav Sistemi )
  •          Eğitimin tamamlanmasından en erken bir hafta sonra sınav tarihi isteminde bulunulabilir. 

  •          Sınav sonunda başarılı olan katılımcılara, İLKYARDIM EĞİTİM SERTİFİKASI ve İLKYARDIMCI KİMLİK KARTI verilmektedir.
  •          Sertifikaların geçerlilik süresi 3 yıldır. Bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme eğitimi verilmektedir. Güncelleme Eğitimleri sertifikada belirtilen eğitim sürelerinin yarısı olacak şekilde düzenlenmektedir (İlkyardım Yönetmeliği 21. madde 4. fıkrası).
  •          Yönetmeliğe göre sertifika verme yetkisi Sağlık Bakanlığından ruhsatlı eğitim merkezlerine ait olduğundan, sertifika sahibi eğitmenlerce bireysel sertifika verilememektedir.
  •          Kurum doktorlarının düzenledikleri ilkyardım eğitimleri bilgilendirme ile sınırlıdır, kurum doktorlarının eğitim sonrası Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika verme yetkileri bulunmamaktadır.