Hayat Amacımız

Daha eğitimli, daha çok okuyan ve üreten bir ülke için çalışıyoruz.

Vizyonumuz

Yaratıcı,
Dünyaya uyumlu,
Sorunlara çözüm getiren,
Girişken,
Yurtsever,
Yüksek donanımlı,
Üretken,
Ahlaklı,
Dinamik,
Öğrenmeyi seven,

Misyonumuz

Atatürk ilke ve düşüncelerini benimsemiş,

Bireysel farklılıkların önemsendiği bir ortamda,