Diğer Sağlık Personeli Eğitimi

Diğer Sağlık Personeli Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ihtiyacı ile paralel olarak “Diğer Sağlık Personeli Eğitimi” ne olan ihtiyaçta gün geçtikçe artmaktadır. Eser Akademi’nin sunduğu Diğer Sağlık Personeli Eğitimini alan kişiler ÇSGB Bakanlık onaylı sertifika alarak İşyeri Hemşiresi olmaktadır. Diğer Sağlık Personeli , İşyeri Hekiminin ihtiyacı olduğu tüm durumlarda verdiği destekle iş sağlığı ve güvenliğini arttırmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2016 yılında açıkladığı rapora göre, iş kazalarının toplam sayısı 286 bin olarak açıklandı. Bu rakamların azaltılabilmesi için iş güvenliği ve sağlığı konusuna farkındalık oluşturmak, sektöre nitelikli mezunlar kazandırmak Eser Akademi’nin temel misyonunu oluşturmaktadır.

1. Açılış,Tanışma,Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması
2. Türkiye ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği
3. İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama İlkeleri ve Güvenlik Kültürü
4. Temel Hukuk ve İş Hukuku
5. Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
6. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri
7. İşyeri Tehlike Sınıfları ve İSG-Katip Uygulamaları
8. İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme
9. Uygun İşe Yerleştirme
10. Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi
11. Psikososyal Risk Etmenleri
12. Fiziksel Risk Etmenleri
13. Kimyasal Risk Etmenleri
14. Biyolojik Risk Etmenleri
15. Ergonomi
16. Çalışma Ortamı Gözetimi ve İş Hijyeni
17. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
18. İşyerinde Kaynağa ve Ortama Yönelik Korunma Yaklaşımları
19. İşyerinde Kişiye Yönelik Korunma Yaklaşımları
20. İşyerinde Korunmaya Yönelik Yönetsel Yaklaşımlar ve Uygulamalar
21. İş Kazaları
22. İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi ve Acil Tıbbi Müdahale
23. Meslek Hastalıkları ve İşle İlgili Hastalıklar
24. Toksikolojinin Temel İlkeleri
25. İş Sağlığında Güncel Konular
26. Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar
27. Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi Uygulamaları
28. İşyerinde Sağlık Eğitimi, Yetişkin Eğitimi
29. İletişim Teknikleri
30. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Araştırma Yöntemleri
31. İşyerinde Sağlıkla İlgili Kayıtlar ve Değerlendirilmesi
32. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Etik İlkeler
33. Küçük Grup Dinamiğine Dayalı Vaka Çalışması
34. Genel Değerlendirme ve Son Test 

  • 45 saat örgün eğitim
  • 45 saat uzaktan eğitim

• Eğitim süresi 6 saat/gündür.
• Bir ders saati 45 dakika ders ve 15 dakika dinlenmeden ibarettir.
• Örgün eğitim saat 21:00’den sonra yapılamaz.
• Her dersin başında eğiticinin kendisini tanıtması ve dersin akışını bildirmesi, ders sonunda dersi özetleyerek soru sorulmasına fırsat vermesi gereklidir.
• Program süresince uzaktan ve örgün eğitim sırasında derslerin günün teknolojilerine uygun hazırlanmış yazılı ve görsel eğitim materyalleri ile zenginleştirilmesi gereklidir.
• Derslerde örgün (yüz yüze sınıf eğitimi) eğitimin zorunlu olduğu saatler belirlenmiştir.